Energy Monitoring

Enerjide İzlemek, Tasarruf Etmek: Geleceğe İz Bırakın

Enerji sayaçlarınıza bağlanarak, hiyerarşik olarak tüm enerjinizi takip edin, tüketimlerinizi organize edin.

Enerji İzleme Sistemi nedir?

Enerji izleme sistemi, bir binanın veya tesisin enerji tüketimini sürekli olarak izleyen ve analiz eden bir sistemdir. Bu sistem, elektrik, su, gaz ve diğer enerji kaynaklarının kullanımını ölçer, verileri toplar, depolar ve raporlar. Enerji izleme sistemi, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için önemli bir araç olarak kullanılır.

Energy Monitoring, anlık enerji analizleri, geçmişe dönük karşılaştırmalı raporlar, aylık/günlük/saatlik hiyerarşik bazda dashboardlar, üretilen malzemeye istinaden tüketim verileri takibi, kompanzasyon alarm yönetimi gerçekleştirmek için kullanılan SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence) paketine ait bir yazılım çözümüdür. Bu çözüm, browser üzerinden cihaz bağımsız çalışan ekranlar sunar. Ek sunucu maliyeti gerektirmez!

Enerji İzleme Sisteminin faydaları nedir?

Enerji Tasarrufu:
Enerji izleme, enerji tüketiminin sürekli olarak izlenmesini ve analiz edilmesini sağlar. Bu, enerji israfını ve gereksiz tüketimi tespit ederek enerji tasarrufu sağlar. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, enerji verimliliği artırılabilir ve gereksiz enerji maliyetleri azaltılabilir.
Maliyet Azaltma:
Enerji izleme, enerji maliyetlerini izleyerek işletmelerin enerji faturalarını azaltmalarına yardımcı olur. İzleme sonuçlarına dayalı olarak enerji kullanımını optimize etmek, işletme maliyetlerini düşürebilir.
Üretim Sürekliliği ve Güvenilirliği:
Enerji izleme, enerji tedarikinin sürekliliğini ve güvenilirliğini artırabilir. Anomali tespiti için kullanılan izleme sistemleri, enerji kesintilerini veya sistem arızalarını daha hızlı tespit edebilir, böylece üretim sürekliliği sağlanır.
Çevresel Sürdürülebilirlik:
Enerji izleme, enerji tüketiminin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Daha az enerji tüketimi, karbon ayak izini azaltır ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur.
Veri Odaklı Kararlar:
Enerji izleme, üretim süreçleri hakkında veri odaklı kararlar alınmasına olanak tanır. Üretim süreçlerinin ne kadar enerji tükettiği ve hangi bölgelerde iyileştirme potansiyeli olduğu hakkında bilgi sahibi olmak, işletmelerin daha verimli ve etkili olmasına yardımcı olur.
Kapasite Planlaması:
Enerji izleme, üretim kapasitesinin planlanmasına yardımcı olur. İzleme sonuçlarına dayalı olarak, enerji talebinin yoğun olduğu zamanları veya alanları tanımlayabilir ve üretim planlarını buna göre ayarlayabilirsiniz.
Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Sertifikaları:
Enerji izleme, sürdürülebilirlik sertifikaları (örneğin, ISO 50001) almak için gerekli olan enerji verimliliği hedeflerinin belirlenmesine ve izlenmesine yardımcı olabilir.
Rekabet Avantajı:
Enerji izleme ve sürdürülebilirlik uygulamaları, müşteriler ve yatırımcılar arasında olumlu bir izlenim yaratır ve rekabet avantajı sağlar. Günümüzde birçok tüketici ve iş ortağı, çevresel ve enerji verimliliği konularına daha duyarlıdır.

Enerji İzleme paketinin bir çok hazır çözümü mevcuttur.

Enerji izleme özet ekran:

Ana ekran üzerinden anlık güç tüketimleri görülebilmektedir. Aynı zamanda son 15 dakikanın ortalama anlık güç miktarı ekranda gösterilir. Güç tüketimi belirli bir oranın üzerine geçer ise renkler kırmızıya dönerek kullanıcı uyarılmaktadır.

Kompanzasyon ekranı:

Kompanzasyon röleleri ile entegre olunarak, anlık kompanzasyon oranları takip edilebilmektedir. Aynı zamanda rölenin tüm kademeleri anlık olarak izlenebilir.

Aktif güç grafiği:

Aktif güç bilgisinin geçmişe yönelik detaylı grafiği elde edilmektedir.

Tek Hat Şeması:

Şema üzerinde tüm sayaçların durumları gösterilmektedir.

  • Faz akımları

  • Faz gerilimleri

  • P,Q,S değerleri

  • Frekans

  • Güç faktörü

Bölüm bazlı tüketim raporu:

İstenilen zaman aralığında fabrika bazında toplam enerji tüketim ekranlarıdır. Hat bazlı dağılımları raporlanabilmektedir.

Saatlik, günlük, aylık, yıllık raporlar alınabilir.

Yeni projelerde beraber çalışmak için!